Terminliste
høsten 2021

Øvelse på tirsdager kl 18.30-21.30 på Kollmyr Grendehus, Gulset

11. og 12.september: Seminar, Skien videregående skole

30.oktober: ABBA here we go again, konsert i Ibsenhuset

28.november: Julekonsert i Skien kirke

kl 18.00. Konserten er gratis.