top of page
mmm.jpg

Korpset vårt ble stifte i 1893, men den gang het det Bakken Hornmusikk og hadde seks medlemmer. Først i 1902 fikk vi navnet Telefylkets Musikkorps. Pr. i dag teller vi ca 30 aktive musikanter.

 

Den 8. februar 1893 ble sekstetten Bakken Hornmusikk startet. De seks som deltok var Nicolai Olsen Moen, som forøvrig var initiativtaker, Peder Ekmann, Hans Pedersen, Ingebret Hansen, Johs Odalen og Joh Gulliksen. Nils O. Moen var den første dirigenten. Bakken Hornmusikk spilte ofte til dans, men ellers ingen konserter.

Fremdeles hender det at vi spiller til dans, men vi spiller per i dag flere andre typer konserter. Kan i særdeleshet trekke frem våre prosjektkonserter hver høst hvor vi har hatt for eksempel ABBA , Beatles, Elton John,I feel Good og Shownight in Las Vegas.

bottom of page